כל מה שרצית לדעת על הוצאה לפועל

0
4251
כל מה שרצית לדעת על הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא גוף משפטי, המתבסס על חוק ההוצל"פ משנת 67', שמטרתו לממש את פסקי הדין שהוצאו בבית משפט או בבית דין, הנוגעים למימושם של מסמכים כמו שטרי חוב שונים המקנים זכויות כספיות, כמו המחאות, שטר משכנתא, וכן הלאה. התהליך הפיזי של הוצאה לפועל מוסדר בעזרת חוקי הוצאה לפועל ומתוקף בית המשפט.

דרכי ההתנהלות של הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא הליך שמסדיר את הביצוע הלכה למעשה של פסקי דין הנוגעים לזכויות כספיות. בתיקים של הוצאה לפועל ישנם שני צדדים: הזוכה – שהוא האדם שהגיש את פסק הדין או השטר לביצוע. החייב – שנגדו הוגש השטר או פסק הדין. לעיתים קיים גם צד שלישי – המחזיק. עבור כל אחד מהצדדים ישנם חוקי הוצאה לפועל מוסדרים וברורים.

במדינת ישראל קיימות לשכות הוצאה לפועל רבות, שפעילותן מתבצעת במקביל לבתי משפט השלום. בראש לשכת ל הוצאה לפועל עומד ראש לשכת ההוצאה לפועל, שהוא על פי רוב רשם של בית המשפט או שופט בית משפט השלום.

התחומים של הוצאה לפועל

החוקים של הוצאה לפועל מתייחסים להליכים רבים, שניתן לנקוט נגד האדם החייב.

להלן מספר דוגמאות:

 • עיקול של מיטלטלין או מקרקעין, ומכירה שלהם למרבה במחיר, בהתאם לתקנות בית המשפט (לדוגמא, אם מתבצע עיקול של בית מגוריו של החייב, הזוכה מחוייב לדאוג לחייב לדיור חלופי).
 • עיקולים בידי צד שלישי, בין אם מדובר בנכס ממשי, בחוב עתידי, ביתרת חשבון בנק או בכל נכס אחר.
 • פשיטת רגל.
 • צו עיכוב יציאה מהארץ, הניתן כלפי אדם עד שיסדיר את תשלומי החוב נגדו.
 • כינוס נכסים, המתבצע כלפי החייב ונוגע לאחד מנכסיו, בניהולו של נאמן הממונה על כך (בדרך כלל עורך דינו של הזוכה).
 • צווי הבאה וצווי מאסר, המתבצעים כלפי חייב שמפר את הצווים של הוצאה לפועל ולא משלם את חובותיו. בדרך כלל מובא החייב בפני ראש ההוצאה לפועל, בידי המשטרה, או במקרים חמורים נכנס ישירות למאסר; וביצוע בעין, שהיא העברת נכס מנכסיו של החייב אל הזוכה.
 • בנוסף ישנם גם הליכי הוצאה לפועל המתבצעים לטובת החייב, וביניהם:
 • התנגדות לביצוע של שטר חוב, כלפי שטרות שאינם ברי ביצוע.
 • הליך של חייב מוגבל באמצעים, שבו מודיע החייב שאין ביכולתו לפרוע את החוב תוך התקופה שמגדיר החוק.
 • טענת "פרעתי", המועלית כנגד פסק דין, ומטרתה לטעון כי החייב איננו חייב עוד.
 • איחוד תיקים, שהוא הליך של איחוד מספר תיקים שונים כלפי חייב, על מנת להקל על התשלומים בעזרת תשלום אחד קבוע מידי חודש.
 • הוצאה לפועל היא הליך שמסדיר את הביצוע הלכה למעשה של פסקי דין הנוגעים לזכויות כספיות. בתיקים של הוצאה לפועל ישנם שני צדדים: הזוכה – שהוא האדם שהגיש את פסק הדין או השטר לביצוע. החייב – שנגדו הוגש השטר או פסק הדין. לעיתים קיים גם צד שלישי – המחזיק. עבור כל אחד מהצדדים ישנם חוקי הוצאה לפועל מוסדרים וברורים.
 • במדינת ישראל קיימות לשכות הוצאה לפועל רבות, שפעילותן מתבצעת במקביל לבתי משפט השלום. בראש לשכת ל הוצאה לפועל עומד ראש לשכת ההוצאה לפועל, שהוא על פי רוב רשם של בית המשפט או שופט בית משפט השלום.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here