אני חייב ויש לי תיקים בהוצאה לפועל – מה אני יכול לעשות?

0
4667
אני חייב ויש לי תיקים בהוצאה לפועל – מה אני יכול לעשות?

אנשים פרטיים אשר צברו חובות לנושים שונים מוצאים עצמם במצב לא פשוט כאשר נפתחים נגדם תיקי הוצאה לפועל וננקטים כנגדם הליכים כמו הגבלה על חידוש רשיון נהיגה, עיכוב יציאה מהארץ, עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, הגבלה על כרטיסי אשראי ועוד. חשוב מאוד לפנות מוקדם ככל האפשר לעורך דין מיומן ובעל ידע רב בניהול ההגנה על החייב לפי חוק ההוצאה לפועל.

אז מה אני יכול לעשות?

קיימות מספר אפשרויות לטיפול בתיק הוצאה לפועל:

1.צו תשלומים

2.איחוד תיקים

3.פשיטת רגל

4.הסדר נושים

צו תשלומים

במסגרת צו תשלומים ייפרס החוב לתשלומים והחייב יידרש לשלם בכל חודש סכום אשר נקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל וזאת לפי ההכנסה הפנויה של החייב ושל המתגוררים עמו.

בקשה לצו תשלומים תכלול:

 • דיווח על הכנסות החייב והכנסות בני משפחתו המתגוררים עימו.
 • דיווח על הוצאות החייב והוצאות בני משפחתו המתגוררים עימו.
 • תצהיר החייב החתום על ידי עורך דין.
 • כתב ויתור סודיות.

חשוב לדעת!

החייב ובני משפחתו הבגירים נדרשים למצות את יכולת השתכרותם. חייב שאינו עובד ללא סיבה מוצדקת (למשל : נכות) , יידרש לשלם תשלום חודשי גבוה יותר.

במידה והנושה מתנגד לבקשה לצו תשלומים, יתקיים דיון חקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל.

אם החייב ימשיך וישלם מידי חודש בחודשו, יעוכבו ההליכים כנגדו וזאת עד למלוא תשלום החוב.

חשוב לזכור, כי במשך כל ההליך צובר החוב הצמדה למדד וריבית פיגורים לפי המקובל בהוצאה לפועל . הריבית גבוהה מהריבית הנהוגה במשק. .

מדוע צריך ייצוג על ידי עורך דין?

עורך דין בעל ניסיון וידע בהליכים בלשכות ההוצאה לפועל, ידע לייעץ לחייב מהו ההליך המתאים והטוב ביותר עבורו.

עורך הדין ינקוט את האסטרטגיה הנכונה בכדי שצו התשלומים יעמוד על סכום מינימאלי.

עורך הדין יקצר את ההליכים וייעל אותם ויגן על החייב בפני ההליכים הננקטים נגדו כמו:

 • עיקולים
 • הגבלות
 • צווי הבאה
 • איחוד תיקים

במידה ולחייב יש מספר תיקים בלשכת ההוצאה לפועל, ניתן לבצע איחוד תיקים בלשכה שבה נפתחו רוב התיקים נגד החייב.

היתרון של איחוד תיקים הוא שההליכים יבוצעו בלשכת הוצאה לפועל אחת ויימנעו ה"ריצות" ו"טרטורים" בין הלשכות.

הנושים יוכלו לפעול רק במסגרת התיק הזה ולא יוכלו לנקוט בהליכים נגד החייב בתיקים האחרים. במסגרת איחוד התיקים, ייפרס החוב לתשלומים והחייב יידרש לשלם בכל חודש סכום שייקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל וזאת לפי ההכנסה הפנויה של החייב ושל המתגוררים עמו. ההליך דומה בעיקרו לצו תשלומים אלא שיש גם חיסרון-

במידה והחייב לא יכול לשלם בכל חודש 3% מחובו, הוא יהיה מוגבל באמצעים –

 • הגבלה על ניהול חשבון בנק
 • הגבלה על כרטיסי אשראי
 • עיכוב יציאה מהארץ
 • הגבלה על הקמת תאגיד

חשוב לדעת!

החייב ובני משפחתו הבגירים נדרשים למצות את יכולת השתכרותם.

חייב שאינו עובד ללא סיבה מוצדקת (למשל : נכות) , יידרש לשלם תשלום חודשי גבוה יותר. במידה והנושה מתנגד לבקשה לצו תשלומים, תערך חקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל.

אם החייב ימשיך וישלם מידי חודש בחודשו, יעוכבו ההליכים כנגדו וזאת עד למלוא תשלום החוב.

חשוב לזכור, כי במשך כל ההליך צובר החוב הצמדה למדד וריבית פיגורים לפי המקובל בהוצאה לפועל .

הריבית גבוהה מהריבית הנהוגה במשק. חשוב יותר- במידה והחייב אינו מסוגל לשלם תשלום חודשי סביר יחסית לחובו, יידרוש ממנו רשם ההוצאה לפועל לפנות להליך פשיטת רגל.

מדוע צריך ייצוג על ידי עורך דין?

עורך דין בעל ניסיון וידע בהליכים בלשכות ההוצאה לפועל, ידע לייעץ לחייב מהו ההליך המתאים והטוב ביותר עבורו.

עורך הדין ינקוט את האסטרטגיה הנכונה בכדי שצו התשלומים יעמוד על סכום מינימאלי.

עורך הדין יקצר את ההליכים וייעל אותם ויגן על החייב בפני ההליכים הננקטים נגדו כמו:

 • עיקולים
 • הגבלות
 • צווי הבאה

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here