הענקת נכסים לפני הליך פשיטת רגל

0
4451
הענקת נכסים לפני הליך פשיטת רגל

לפי החוק, אדם שהעניק מנכסיו כאשר כבר היה שקוע בחובות במשך 10 שנים שקדמו להגשת הבקשה לפשיטת הרגל, תבוטל הענקת הנכס.

כלומר הנכס עצמו או סכום השווי שלו יועברו לכונס הנכסים הרשמי בכדי לכסות את חובותיו ויחולקו לנושים.

אם עברו שנתיים ממועד הענקת אך עדיין לא עברו 10 שנים, ההענקה תתבטל, אם מקבל הנכס לא יצליח להוכיח כי בעת שקיבל את הנכס היה פושט הרגל ללא חובות ו/או יכול היה לפרוע את חובו לנושים. כמו כן על מקבל הנכס להוכיח כי קיבל את הנכס על פי כל דין.

המטרה של ביטול הענקות היא שאסור לחייב להעדיף נושה כזה או אחר על פני נושים אחרים או להעדיף קרובי משפחה על פני הנושים וכי אסור לו להבריח נכסים מהנושים.

כונס הנכסים הרשמי הוא אשר יחליט כיצד לחלק את נכסי החייב בין הנושים.

ההבנה הכללית היא כי חייבים הנקלעים למצב של חדלות פרעון, יעבירו נכסים שלהם בכדי להתחמק מעיקולם או מסירתם לנושים וסביר להניח כי העברת נכסים ללא תמורה נעשתה שלא בתום לב.

הענקות שלא יבוטלו

הענקת נכס מפושט רגל לאשתו או לילדיו, או הענקה בשל נישואין ולפני הנישואין, או לצורך נישואין, או הענקת נכס בתום לב לטובת מי ששעבד אותו.

חשוב לזכור כי ביטול הענקות ו/או הברחת נכסים ו/או העדפת נושים ו/או יצירת חובות חדשים במהלך פשיטת הרגל, עלולים לגרום לבית המשפט ולכונס הנכסים הרשמי לסרב לבקשה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל והחייב עלול לחזור לנקודת ההתחלה כאשר הנושים פועלים כנגדו בלשכות ההוצאה לפועל.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here