הליך חדלות פירעון של אדם פרטי – מאיפה מתחילים ואיך זה הולך

0
4650
הליך חדלות פירעון של אדם פרטי - מאיפה מתחילים ואיך זה הולך
מקור freepik

המאמר הקצרצר הזה עוסק בהליך פשיטת רגל במתכונתו המחודשת והעדכנית אשר נקרא "הליך חדלות פירעון". כל הפרוצדורה שהיתה נהוגה עד 06/2019 שינתה את עורה ואיננה עוד, וגם המונח השגור "פשיטת רגל" יעלם אף הוא עם השנים ומעתה נקרא שמו בישראל "הליך חדלות פירעון".

מה זה בכלל חדלות פירעון?

חדלות פירעון היא סיטואציה כלכלית שבה אדם חדל כל יכולת לשלם את חובותיו (לפרוע אותם) העכשויים או אלה שהפירעון שלהם הוא עתידי. לחלופין, מצב שבו שווי ההתחייבויות הכוללות שלו עולות על שווי הנכסים שעומדים ברשותו. בשני המקרים המתוארים האדם החייב מוגדר "חדל פירעון"

בית המשפט המוסמך לעניין חדלות פירעון של אדם פרטי הוא בית משפט השלום במחוז שיפוטו שבו מתגורר החייב או נמצאים עיקר נכסיו או עסקיו.

על הניהול השוטף של ההליך יהיה אחראי גוף שנקרא "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" אך החלטות בעלות אופי שיפוטי יהיו בסמכותו של בית משפט השלום.

טרם כניסה להליך מעין זה מומלץ בחום להתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל אשר יחווה את דעתו לגבי החייב וההליך אשר הכי נכון לו. פעמים רבות חייבים אשר מגיעים לפגישת ייעוץ ראשונית בלהט מתוך רצון להיכנס להליך, אך כאשר מוצגים בפניהם על ידי עורך הדין, היתרונות והחסרונות הטמונים בו, הם "מחשבים מסלול מחדש".

שלבי הליך חדלות פירעון

  1. את הבקשה לצו לפתיחת הליכים מגישים לממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים בצירוף אסמכתאות וטפסים רבים. צו לפתיחת הליכים למעשה הוא צו שמכריז כי החייב הוא חדל פירעון וכי ייפתחו לגביו הליכי חדלות פירעון. לאחר מתן הצו יוסדרו יחסיו של החייב עם הנושים עד תום הליכים אלה
  2. לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים, ההליכים המתנהלים נגד החייב כמו עיקולים ותביעות שמקורן בחוב, יוקפאו. והממונה ממנה נאמן לצורך יישומן בפועל של הליכי חדלות פירעון.
  3. עם מתן הצו לפתיחת הליכים, מתחילה תקופת ביניים שבמהלכה ייבחן מצבו הכלכלי של החייב. בתום תקופת הביניים יגיש הממונה לבית המשפט הצעת תוכנית לשיקומו הכלכלי של החייב.
  4. בית המשפט, לאחר שקיים דיון בהצעה של הממונה , ייתן צו לשיקום כלכלי הכולל תוכנית שיקום, לרבות תוכנית לפירעון חובותיו של היחיד בתשלומים. בתום תקופת התשלומים יופטר החייב מיתרת חובותיו, חוץ מחובות שאינם ניתנים למחיקה. אם החייב במצב שאינו מסוגל לשלם כלל, הוא יקבל הפטר לאלתר.

מה שצויין לעיל מתייחס לאלו אשר חובותיהם גבוהים מ-150 אלף ש"ח. לגבי חייבים שסך התחייבויותיהם נמוך מכך, נקבע בחוק חדלות פירעון החדש כי ההליכים יתנהלו במערכת ההוצאה לפועל ולא בבית המשפט ומי שינהל הליכים אלו יהיה רשם ההוצאה לפועל.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here