הוצאה לפועל – לקבל את מה שמגיע לכם

0
4031
הוצאה לפועל – לקבל את מה שמגיע לכם

הוצאה לפועל הינה מנגנון ביצועי לגביית חובות שנוצרו, בין אם צד א" חייב לצד ב" בגין פסק דין של בית משפט מוסמך, ובין אם לפי חוזה או מסמך אחר, המקנה זכות משפטית (כגון צ"ק\ שטר חוב וכיוצ"ב). מנגנון הוצאה לפועל מוסדר בחוק הוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, והתקנות שהותקנו מכוחו.

מושגי יסוד במערכת הוצאה לפועל

זוכה: צד מסוים המחזיק בפסק-דין, תביעה בסכום קצוב, שטר וכיוצ"ב, המחייב את הצד השני לשלם לו, או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע. על הזוכה להחזיק באישור על זכאותו (פסק-דין, צ"ק, שטר וכיוצ"ב").

חייב: צד מסוים שניתן כנגדו פסק-דין, או מחויב במסמך משפטי לשלם לאחר, או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע.

מחזיק: אם הנכס \ הכספים אשר מגיעים לזוכה אינם מוחזקים אצל החייב, אלא על ידי צד ג", צד ג" יצורף להליך הוצאה לפועל , ויקרא "מחזיק".

מאיפה מתחילים הליך הוצאה לפועל?

מכיוון שמערכת הוצאה לפועל היא בין היתר הזרוע המבצעת של מערכת בתי המשפט, קיימת לשכת הוצאה לפועל ליד כל בית משפט שלום בישראל. את הבקשה ניתן להגיש בכל לשכה של הוצאה לפועל בישראל, ולאו דווקא בלשכת הוצאה לפועל הצמודה לבית המשפט אשר פסק את החוב.

ניתן לבקש מלשכת הוצאה לפועל לממש רק פסקי דין בהם יש הוראה אופרטיבית, כגון תשלום סכום כסף ו/או העברת נכס ו/או פינוי נכס ו/או השבת מיטלטלין וכו".

לפני שמגיעים ללשכה זו או אחרת מומלץ להתייעץ עם עורך דין, המתמחה בתחום הוצאה לפועל, שכן סיכויי מימוש החוב על ידי מערכת הוצאה לפועל, תלויים במידה ניכרת בניסוח והצגת פרטי החוב ופרטי החייב בטפסי הבקשה למימוש החוב.

מה עושה הוצאה לפועל הלכה למעשה?

יש לזכור כי כל הליך של מערכת הוצאה לפועל חייב להיות ביוזמה של הזוכה, כלומר על הזוכה לנקוט יוזמה לאתר את החייב, למסור לו אזהרה מלשכת הוצאה לפועל, ולנקוט בהליכים שונים מעת לעת, בכדי לקבל את כספו בחזרה, ולא די בפתיחת ההליך בלבד.

כלל ההליכים השונים במהלך הליך הגבייה, אשר בסמכות מערכת הוצאה לפועל דורשים אורך רוח, ניסוח מדוקדק של טפסי בקשה, ידע וניסיון בתחום. לפיכך, מומלץ בחום רב להתייעץ עם עורך דין בטרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here