אין פחד מפש"ר

0
5123
אין פחד מפש

יש לזכור כי מדובר בהליך עתיק ימים ובדוק בתולדות החברה אשר מטבעו היינו כלכלי בלבד ובניהולו הנכון בתום לב ולפי הכללים שנקבעו ע"י המחוקק, לא אמור לגלוש לממדים עונשים כהו זה.

חשוב להפנים היטב כי אין בפשיטת הרגל כדי לגנות או להצליף באדם על כישלונו בניהול עסקיו או קלות ראשו בשימוש בנכסיו. ולנוכח המצב שבפשיטת הרגל קיימים תמיד שני צדדים אשר האינטרסים שלהם מנוגדים לרוב זה לזה – החייב ונושיו – מטרתו של פשיטת הרגל היא דווקא ליישב את הניגוד ולעזור לשניים להגיע לפתרון הצודק ולמאזן האינטרסים כאמור.

יועיל גם להבין כי ההליך כולו מחולק לשלבים הצפויים וקבועים מראש ומתוכנן היטב, במהלכו התקין אין מקום להפתעות רעות ולמצבים של חוסר פתרון. כל זה גורם לשקט נפשי מאוחל הן לחייב עצמו והן לנושיו אשר גם הם זוכים למודעות כי פירעון החובות שלהם יבוא במידה המקסימאלית מכל האפשריות בהתחשב ליכולתו של החייב.

עוד פן נוסף אשר ראוי לציון נפרד. רבים עדיין סבורים כי יש בכניסה להליכי פשיטת הרגל משום קלון או "אות קיין" שייגררו אחרי האיש עד סוף יומיו אם יעבר את ההליך. זה במפורש לא נכון ולו מסיבה אחת ברורה – לאחר הפרוצדורה שניתנת לכל עובר אותה הזדמנות להתחיל את החיים מחדש, פשוטו כמשמעו, במובן שבסיום ההליך רבים מחובותיו נמחקים עקב פטור שפושט הרגל מקבל. ונקל להבין כי הקלון שיש לבעל חובות "חיים" אשר עדיין צפויות בגינם רדיפות שונות ומשפילות מצד הנושים, פוגע במוניטין האדם בצורה חמורה וקשה הרבה יותר, וזאת הנוסף, כמובן, לאי נוחות והוצאות ניכרות שתמיד מלוות הליכים משפטיים לגביית חובות אלה. חשוב להגדיש כי בזמננו שמתאפיין במיתון כלכלי הולך ומתחזק, אנו רואים במו עינינו כי רבים ממכרינו וקרובי משפחתנו נקלעים לקשיים ובעיות כלכליים למיניהם וחלק מהם אף עברו או עוברים את פשיטת הרגל, כאן ניתן לומר כי חברתנו די התרגלה למחשבה כי אין בפשיטת הרגל השפעה על היחס אלינו כאל ביש-מזליסטית במקרה ונצטרך להיעזר בפשיטת הרגל בתור פתרון של תסבוכת הבעיות אליהן נתפסנו.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here