בית הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא גוף משפטי, המתבסס על חוק ההוצל"פ משנת 67', שמטרתו לממש את פסקי הדין שהוצאו בבית משפט או בבית דין, הנוגעים למימושם של מסמכים כמו שטרי חוב שונים המקנים זכויות כספיות, כמו המחאות, שטר משכנתא, וכן הלאה....
הוצאה לפועל הינה מנגנון ביצועי לגביית חובות שנוצרו, בין אם צד א'' חייב לצד ב'' בגין פסק דין של בית משפט מוסמך, ובין אם לפי חוזה או מסמך אחר, המקנה זכות משפטית (כגון צ''ק שטר חוב וכיוצ"ב). מנגנון הוצאה...
דיון חקירת יכולת מתקיים בפני רשם ההוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל. החקירה מתבצעת על ידי עורך הדין של הנושה ועל ידי רשם ההוצאה לפועל עצמו. החייב נחקר על דוכן העדים ומעמד זה לעיתים גורם לחייבים לחשש. אולם, יש לזכור כי תפקידו...

עלו לאחרונה